Vị cứu tinh từ cây cỏ

Vị cứu tinh từ cây cỏ

Vị cứu tinh từ cây cỏ

Thuốc Quý Trong Vườn

Thuốc Quý Trong Vườn

Thuốc Quý Trong Vườn

Tự nhiên và sức khỏe

Tự nhiên và sức khỏe

Tự nhiên và sức khỏe

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)
Xem chi tiết ở phần dưới

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)

 

Thành phần

  • Mang tiêu                             45g
  • Nhân sâm                           160g
  • Quế chi                                 80g
  • Mộc phòng kỷ                       80g
  • Phục linh                             160g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị chứng ngực đầy trướng ( chi ấm).

Liều dùng

Mang tiêu để riêng. Các vị khác sắc, lọc bỏ bã, cho Mang tiêu vào, đun nhỏ lửa, chia 2 lần uống ấm.

Ghi chú: Hễ thấy hơi ỉa lỏng là bệnh khỏi .