Vị cứu tinh từ cây cỏ

Vị cứu tinh từ cây cỏ

Vị cứu tinh từ cây cỏ

Thuốc Quý Trong Vườn

Thuốc Quý Trong Vườn

Thuốc Quý Trong Vườn

Tự nhiên và sức khỏe

Tự nhiên và sức khỏe

Tự nhiên và sức khỏe

Hương xác tán (Trương thị y thông)

Hương xác tán (Trương thị y thông)
Xem chi tiết ở phần dưới

Hương xác tán

Hương xác tán (Trương thị y thông)

Thành phần:

 • Cam thảo sống                               1,2g
 • Chỉ xác (sao)                                   8g
 • Chích thảo                                      0,8g
 • Đương quy vĩ                                   8g
 • Hồng hoa                                         2g
 • Hương phụ                                      12g
 • Nga truật                                          4g
 • Ô dược                                            4g
 • Thanh bì                                           4g
 • Trần bì                                             4g
 • Xích thược                                      4g

Bào chế: Dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị ngực, hông sườn, bụng đau, có thai bị té ngã là tổn thương thai.

Liều dùng: Ngày uống 12 - 16g

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None