Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)

Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)
Xem chi tiết ở phần dưới

Đại hoàng tán

Đại hoàng tán ( Thẩm thị tôn sinh)

Thành phần:

  • Đại hoàng                   40g
  • Tam lăng                    40g

Bào chế: dạng thuốc tán (bột).

Chỉ định: Trị hông sườn cứng như đá.

Liều dùng: Ngày uống 12 - 16g.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực phẩm hữu cơ

Không tìm thấy Feed