Khung cát thang (Phổ tế bản sự phương)

Khung cát thang (Phổ tế bản sự phương)
Xem chi tiết ở phần dưới

Khung cát thang

Khung cát thang (Phổ tế bản sự phương)

Thành phần:

  • Cam thảo                                         8g
  • Cát căn                                          16g
  • Chỉ xác                                          16g
  • Ma hoàng                                       16g
  • Nhân sâm                                       16g
  • Phòng phong                                   16g
  • Quế chi                                           16g
  • Tế tân                                             16g
  • Thược dược                                   16g
  • Xuyên khung                                    16g

Bào chế: Dạng thuốc sắc

Chỉ định: Trị hạ sườn đau không thể cử động được, chân mỏi yếu.

Liều dùng: Tán bột, mỗi lần dùng 16g. thêm 3 lát gừng sắc uống nóng.

 

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.