Thất vị thương bá tán ( thang)

Thất vị thương bá tán ( thang)
Xem chi tiết ở phần dưới

Thất vị thương bá tán ( thang)

Thành phần :

  • Bạch truật
  • Đỗ trọng
  • Đương quy
  • Xuyên khung
  • Hoàng bá
  • Phá cố chi
  • Thương truật

Bào chế: Dạng thuốc sắc. Các vị thuốc đều 4g.

Chỉ định: Trị đau lưng do thấp nhiệt.

Liều dùng: Sắc uống.

Thành phần

None

Dạng bào chế

None

Chỉ định

None

Liều dùng

None

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.