Đông Dược Theo Tên Khoa Học

Kydia calycina Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Caryota urens L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Justicia fragilis Wall.
Xem chi tiết ở phần dưới

Prunus cerasoides D. Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Zephyranthes carinata Herb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Decaschistia harmandii Pierre
Xem chi tiết ở phần dưới

Lumnitzera racemosa Willd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Dalbergia polyadelpha Prain
Xem chi tiết ở phần dưới

Symplocos glomerata King ex C.B. Clarke
Xem chi tiết ở phần dưới

Phrynium placentarium (Lour.) Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Microsorum punctatum (L.) Copel.
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygala persicariaefolia DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Mucuna interrupta Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cycas rumphi Miq
Xem chi tiết ở phần dưới

Morinda tomentosa Heyne in Roth
Xem chi tiết ở phần dưới

Jasminum sambac (L.) Ait.
Xem chi tiết ở phần dưới

Jasminum scandens Vahl
Xem chi tiết ở phần dưới

Ilex kaushue S. Y. Hu
Xem chi tiết ở phần dưới

Smilax menispermoides A. DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Cyathula capitata Moq. in DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Vernonia anthelmintica (L.) Willd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ranunculus sceleratus L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Tamarix chinensis Lour.
Xem chi tiết ở phần dưới

Annona squamosa L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Euchresta horsfieldii (Lesch.) Benn
Xem chi tiết ở phần dưới

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
Xem chi tiết ở phần dưới

Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sarcolobus globusus Wall.
Xem chi tiết ở phần dưới

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Pyrus calleryana Decne.
Xem chi tiết ở phần dưới

Paederia microcephala Pierre ex Pitard
Xem chi tiết ở phần dưới

Hordeum vulgare L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Butea suberba Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Schizandra verrucosa Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Prunus phaeosticta (Hance) Maxim
Xem chi tiết ở phần dưới

Uncaria rhynchopylla (Miq.) Miq. ex Havil
Xem chi tiết ở phần dưới

Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm
Xem chi tiết ở phần dưới

Stephania cepharantha Hayata
Xem chi tiết ở phần dưới

Streblus tonkinensis (Dub. et Eberh.) Corn
Xem chi tiết ở phần dưới

Clinopodium gracile (Benth.) Matsum
Xem chi tiết ở phần dưới

Asplenium varians Wall. ex Hook. et Grev.
Xem chi tiết ở phần dưới

Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas
Xem chi tiết ở phần dưới

Epimedium macranthum Morr. & Decne.
Xem chi tiết ở phần dưới

Parabarium micranthum (Wall.) Pierre ex Spire
Xem chi tiết ở phần dưới

Saurauia napaulensis DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pachyrhizus erosus (L.) Urb.; Dolichos erosus L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Vernonia elliptica DC. in Wight
Xem chi tiết ở phần dưới

Turpinia indochinensis Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz
Xem chi tiết ở phần dưới

Callerya dasyphylla (Miq.) Schot
Xem chi tiết ở phần dưới

Symplocos glauca (Thunb.) Koidz.
Xem chi tiết ở phần dưới

Smilax aberrans Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Aristolochia kwangsiensis Chun et How ex Liang
Xem chi tiết ở phần dưới

Pinus massoniana Lamb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Barleria cristata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Annona muricata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Corypha utans Lam.
Xem chi tiết ở phần dưới

Hemerocallis fulva L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Paramignya armata Oliv. var. andamanica King
Xem chi tiết ở phần dưới

Oenanthe dielsii Boiss.
Xem chi tiết ở phần dưới

Jasminum pentaneurum Hand.-Mazz.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cinnamomum mairei Levl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Podocarpus nerriifolius D.Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Gonostegia pentandra (Roxb.) Miq.
Xem chi tiết ở phần dưới

Artemisia absinthium L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Euphorbia tirucalli L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cocos nucifera L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Illicium defengpi B.N. Chang
Xem chi tiết ở phần dưới

Ampelopsis heterophylla (Thunb.) Sieb. et Zucc.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lithocarpus dealbatus (Hook.f.et Thoms.) Rehd.
Xem chi tiết ở phần dưới

Viola betonicifolia Smith in Rees
Xem chi tiết ở phần dưới

Iresine herbstii Hook .f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Gomphostemma leptodon Dunn
Xem chi tiết ở phần dưới

Ziziphus rugosa Lam k.
Xem chi tiết ở phần dưới

Piper longum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Michelia balansae (DC.) Dandy
Xem chi tiết ở phần dưới

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit
Xem chi tiết ở phần dưới

Dronephrium triphyllum (Sw.) Holttum
Xem chi tiết ở phần dưới

Vitex pinnata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Callicarpa rubella Lindl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pavetta hongkongensis Bremek.
Xem chi tiết ở phần dưới

Vitex negundo L. var. cannabifolia
Xem chi tiết ở phần dưới

Remirea maritima Aubl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Helicteres viscida Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Passiflora quadrangularis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.
Xem chi tiết ở phần dưới

Curcuma elata Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Trema orientalis (L.) Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Ardisia caudata Hemsl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Canna edulis Ker
Xem chi tiết ở phần dưới

Nepenthes annamensis Macfarl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Tagetes patula L
Xem chi tiết ở phần dưới

Boehmeria tonkinensis Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Annona glabra L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Schrebera swietenioides Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Xanthophyllum glaucum Wall. ex Hassk. in Miq.
Xem chi tiết ở phần dưới

Asarum balansae Franch
Xem chi tiết ở phần dưới

Dalbergia rimosa Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Juglans regia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Diospyros castanea (Craib) Fletch.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sterculia pexa Pierre
Xem chi tiết ở phần dưới

Urochloa villosa (Lam.) T.Q. Nguyen
Xem chi tiết ở phần dưới

Reevesia pubescens Mast.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cajanus cajan (L.) Millsp.
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygonatum punctatum Royle
Xem chi tiết ở phần dưới

Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir
Xem chi tiết ở phần dưới

Euodia sutchuenensis Dode
Xem chi tiết ở phần dưới

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.