Đông Dược Theo Tên Khoa Học

Ocimum tenuiflorum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Croton joufra Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Keteleeria evelyniana Mast.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fimbristylis tetragona R. Br
Xem chi tiết ở phần dưới

Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Marsdenia tonkinensis Cost.
Xem chi tiết ở phần dưới

Nelumbo nucifera Gaertn.
Xem chi tiết ở phần dưới

Hernandia nymphiifolia (C. Presl) Kubitz.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ancistrocladus cochinchinensis Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pinus massoniana Lamb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Anoectochilus setaceus Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Desmos cochinchinensis Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Xem chi tiết ở phần dưới

Evolvulus alsinoides (L.) L
Xem chi tiết ở phần dưới

Scirpus mucronatus L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sedum lineare Thunb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Bauhinia rubo-villosa K. et S. Larsen
Xem chi tiết ở phần dưới

Cyathula prostrata (L.) Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Vitex negundo L. var. cannabifolia
Xem chi tiết ở phần dưới

Stephania rotunda Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Memexylon umbellatum (Lour.) Kostel
Xem chi tiết ở phần dưới

Flemingia lineata (L.) Roxb. ex Ait.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Siegesbeckia pubescens Makino
Xem chi tiết ở phần dưới

Adenium obesum (Forsk.) Roem. et Schult
Xem chi tiết ở phần dưới

Aralia chinensis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. Fisch. in Gamble
Xem chi tiết ở phần dưới

Gracilaria textorii (Sur.) J. Agardh
Xem chi tiết ở phần dưới

Balanophora indica (Arn.) Griff.
Xem chi tiết ở phần dưới

Sorghum bicolor (L.) Moench
Xem chi tiết ở phần dưới

Cyperus stoloniferus Retz.
Xem chi tiết ở phần dưới

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Visan.
Xem chi tiết ở phần dưới

Helicteres isora L
Xem chi tiết ở phần dưới

Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf
Xem chi tiết ở phần dưới

Rubus obcordatus (Franch.) N . V. Thuan
Xem chi tiết ở phần dưới

Machilus parviflora Meisn
Xem chi tiết ở phần dưới

Bulbophyllum odoratissimum (Smith) Lindl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cichorium endivia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Elsholtzia pilosa (Benth.) Benth.
Xem chi tiết ở phần dưới

Hibiscus cannabinus L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Geum aleppicum Jacq.
Xem chi tiết ở phần dưới

Carex maubertiana Bott
Xem chi tiết ở phần dưới

Ligularia hodgsonii Hook. f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lindernia antipoda (L.) Alston
Xem chi tiết ở phần dưới

Gouania javanica Miq
Xem chi tiết ở phần dưới

Trianthema portulacastrum L
Xem chi tiết ở phần dưới

Diospyros candolleana Wight
Xem chi tiết ở phần dưới

Macrosolen robinsonii (Gamble) Dans.
Xem chi tiết ở phần dưới

Juglans regia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Davallia griffithiana Hook.
Xem chi tiết ở phần dưới

Gmelina philippinensis Cham.
Xem chi tiết ở phần dưới

Hedychium villosum Wall. in Roxb,
Xem chi tiết ở phần dưới

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
Xem chi tiết ở phần dưới

Euphorbia milii Desmoul.
Xem chi tiết ở phần dưới

Centipeda minima (L.) A.Br. et Aschers.
Xem chi tiết ở phần dưới

Lasianthus wallichii Vight
Xem chi tiết ở phần dưới

Sonchus wightianus DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Trachelospermum axillare Hook. f
Xem chi tiết ở phần dưới

Dasymaschalon robinsonii Ast
Xem chi tiết ở phần dưới

Herminium lanceum (Thunb. ex Sw.) Vuijk.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ardisia quinquegona Blume
Xem chi tiết ở phần dưới

Fagraea ceilanica Thunb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Leea aequata L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Microtoena insuavis (Hance) Dunn
Xem chi tiết ở phần dưới

Jasminum nervosum Lour.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cnidium monnierii (L.) Cusson
Xem chi tiết ở phần dưới

Diospyros malabarica (Desr.) Kostel
Xem chi tiết ở phần dưới

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Xem chi tiết ở phần dưới

Ficus microcarpa L.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd. in DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Cayratia pedata (Lam.) Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Goniophlebium subauriculatum (Blume) C. Presl
Xem chi tiết ở phần dưới

Shorea roxburghii G. Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Aglaia odorata Lour.
Xem chi tiết ở phần dưới

Eclipta prostrata (L.) L
Xem chi tiết ở phần dưới

Clerodendrum calamitosum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ardisia arborescens Wall. ex A.DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Elaeocarpus grandiflorus Smith in Nees
Xem chi tiết ở phần dưới

Kopsia harmandiana Pierse ex Pit.
Xem chi tiết ở phần dưới

Spilanthes oleracea L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Portulaca quadrifida L
Xem chi tiết ở phần dưới

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
Xem chi tiết ở phần dưới

Haemanthus multiflorum Martyn
Xem chi tiết ở phần dưới

Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir
Xem chi tiết ở phần dưới

Pterocarpus macrocarpus Kurz
Xem chi tiết ở phần dưới

Glinus oppositifolius (L.) DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Cullen corylifolium (L.) Medik
Xem chi tiết ở phần dưới

Psychotria morindoides Hutch.
Xem chi tiết ở phần dưới

Asystasiella chinensis (S. Moore) E. Hossain
Xem chi tiết ở phần dưới

Cinnamomum cassia Presl
Xem chi tiết ở phần dưới

Anisopappus chinensis (L.) Hook. et Arn.
Xem chi tiết ở phần dưới

Aesculus assamica Griff
Xem chi tiết ở phần dưới

Strychnos vanprukii Craib
Xem chi tiết ở phần dưới

Myrioneuron effusum (Pitard) Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Blumea chinensis (L.) DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Tecoma stans (L.) Juss. ex H. B. K
Xem chi tiết ở phần dưới

Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce
Xem chi tiết ở phần dưới

Xylocarpus granatum Koenig
Xem chi tiết ở phần dưới

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.