Đông Dược Theo Tên Khoa Học

Canavalia ensiformis (L.) DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Phymatosorus lucidus (Roxb.) Pic.
Xem chi tiết ở phần dưới

Torilis japonica (Houtt.) DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Euodia simplicifolia Ridl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Alyxia pisiformis Pierre ex Pit.
Xem chi tiết ở phần dưới

Schefflera leucantha R. Vig.
Xem chi tiết ở phần dưới

Crotalaria quinquefolia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Heliotropium indicum L
Xem chi tiết ở phần dưới

Embelia parviflora Wall. ex A. DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
Xem chi tiết ở phần dưới

Symplocos sumuntia Buch._Ham. ex D. Don
Xem chi tiết ở phần dưới

Amomum repoeense Pierre ex Gagnep
Xem chi tiết ở phần dưới

Glochidion assamicum (Muell.-Arg.) Hook. f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Dipterocarpus obtusifolius Teysm. ex Miq.
Xem chi tiết ở phần dưới

Camellia kissii Wall
Xem chi tiết ở phần dưới

Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv
Xem chi tiết ở phần dưới

Actephila albidula Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Melia azedarach L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.
Xem chi tiết ở phần dưới

Adenosma bracteosum Bonati
Xem chi tiết ở phần dưới

Dronephrium triphyllum (Sw.) Holttum
Xem chi tiết ở phần dưới

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott
Xem chi tiết ở phần dưới

Cyathula capitata Moq. in DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Arundinaria amabilis Mar Clure
Xem chi tiết ở phần dưới

Eranthemum pulchellum Andr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Iodes vitiginea (Hance) Hemsl.
Xem chi tiết ở phần dưới

Eurya japonica Thunb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Trapa natans L. var. pumila Nakno
Xem chi tiết ở phần dưới

Ophioglossum reticulatum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Oxalis barrelieri L.,
Xem chi tiết ở phần dưới

Indigofera galegoides DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rosmarinus officinalis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ricinus communis L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte
Xem chi tiết ở phần dưới

Podophyllum versipelle Hance
Xem chi tiết ở phần dưới

Eupatorium lindleyanum DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino
Xem chi tiết ở phần dưới

Stauntonia cavalerieana Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fraxinus floribundus Wall. in Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Amorphophallus konjac K. Koch.
Xem chi tiết ở phần dưới

Pellionia radicans (Sieb. et Zucc.) Wedd. in DC
Xem chi tiết ở phần dưới

Boehmeria nivera (L.) Gaudich.
Xem chi tiết ở phần dưới

Xanthium strumarium L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Conyza japonica (Thunb.) Lees
Xem chi tiết ở phần dưới

Teucrium quadrifarium Buch
Xem chi tiết ở phần dưới

Dioscorea glabra Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ipomoea cairica (L.) Sweet
Xem chi tiết ở phần dưới

Pteris cadieri H. Christ
Xem chi tiết ở phần dưới

Dasymaschalon lomentaceum Fin. et Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Erythrina stricta Roxb.
Xem chi tiết ở phần dưới

Citharexylum spinosum L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guilaum.
Xem chi tiết ở phần dưới

Desmos pedunculosus var. tonkinensis Ban
Xem chi tiết ở phần dưới

Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Singer
Xem chi tiết ở phần dưới

Pilea peploides (Gaudich.) Hook. et Arn.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rubus obcordatus (Franch.) N . V. Thuan
Xem chi tiết ở phần dưới

Euodia sutchuenensis Dode
Xem chi tiết ở phần dưới

Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.
Xem chi tiết ở phần dưới

Derris marginata (Roxb.) Benth
Xem chi tiết ở phần dưới

Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K.M. Feng
Xem chi tiết ở phần dưới

Trachelospermum jasminoides (Lindl. ) Lem.
Xem chi tiết ở phần dưới

Millettia dielsiana Harms
Xem chi tiết ở phần dưới

Balanophora fungosa Forst. et Forst.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M. Roem.
Xem chi tiết ở phần dưới

Merremia umbellata (L.) Hallier.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Auricularia auricula (L. ex Hook.) Enderw.
Xem chi tiết ở phần dưới

Tetrastigma tonkinense Gagnep
Xem chi tiết ở phần dưới

Nelumbo nucifera Gaertn.
Xem chi tiết ở phần dưới

Piper cubeba L.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook.f
Xem chi tiết ở phần dưới

Symplocos poilanei Guillaum.
Xem chi tiết ở phần dưới

Leonurus japonicus Houtt
Xem chi tiết ở phần dưới

Endospermum chinense Benth.
Xem chi tiết ở phần dưới

Rumex wallichii Meisn.
Xem chi tiết ở phần dưới

Tournefortia montana Lour
Xem chi tiết ở phần dưới

Vitex canescens Kurz
Xem chi tiết ở phần dưới

Codonacanthus pauciflorus (Nees) Nees
Xem chi tiết ở phần dưới

Dendrobium cariniferum Reichb.f.
Xem chi tiết ở phần dưới

Siegesbeckia glabrescens Mak
Xem chi tiết ở phần dưới

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
Xem chi tiết ở phần dưới

Hyptis rhomboidea Mart. et Gal
Xem chi tiết ở phần dưới

Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn
Xem chi tiết ở phần dưới

Chonemorpha yersinii Vernet ex Spire
Xem chi tiết ở phần dưới

Elaeocarpus grandiflorus Smith in Nees
Xem chi tiết ở phần dưới

Alstonia scholaris (L.) R. Br
Xem chi tiết ở phần dưới

Hyoscyamus muticus L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Cuscuta australis R. Br.
Xem chi tiết ở phần dưới

Camellia chrysantha (Hu) Tuyama
Xem chi tiết ở phần dưới

Phyllanthus elegans Wall. ex Muell.-Arg.
Xem chi tiết ở phần dưới

Dioscorea persimilis Prain et Bur
Xem chi tiết ở phần dưới

Fissistigma pallens (Fin. ex Gagnep.) Merr.
Xem chi tiết ở phần dưới

Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Smith) Hunt
Xem chi tiết ở phần dưới

Polygala paniculata L
Xem chi tiết ở phần dưới

Tacca chantrieri Andre
Xem chi tiết ở phần dưới

Tradescantia pallida (Rose) Hunt
Xem chi tiết ở phần dưới

Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire
Xem chi tiết ở phần dưới

Microlepia marginata (Panze) C. Ch
Xem chi tiết ở phần dưới

Diospyros castanea (Craib) Fletch.
Xem chi tiết ở phần dưới

Schizandra verrucosa Gagnep.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai
Xem chi tiết ở phần dưới

Vitex trifolia L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Gomphandra mollis Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Aeginetia acaulis (Roxb.) Walp.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fragaria nilgerensis Schlecht. ex J. Gray
Xem chi tiết ở phần dưới

Capsicum frutescens L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Dorstenia contrajerva L
Xem chi tiết ở phần dưới

Sterculia lanceolata Cav.
Xem chi tiết ở phần dưới

Linostoma decandrum (Roxb.) Meisn
Xem chi tiết ở phần dưới

Desmodium styracifolium (Osb.) Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Arachis hypogea L.
Xem chi tiết ở phần dưới

Ficus virens Ait.
Xem chi tiết ở phần dưới

Fissistigma acuminatissimum Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Rhapis cochinchinensis (Lour.) Merr
Xem chi tiết ở phần dưới

Liên hệ

GLOBAL GARDEN

Liên hệ quảng cáo theo thông tin liên hệ sau.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thực phẩm hữu cơ

Không tìm thấy Feed